DiSC

DiSC-profil

Everything DiSC® hjälper ledare och medarbetare att bli mer effektiva i sin kommunikation. Vår rapport är validerad på svenska och mäter utifrån en svensk normgrupp, något som du inte får med engelska versioner.

DiSC är inte ett personlighetstest utan en rapport som visar din preferens när det kommer till kommunikation och beteenden. DiSC används flitigt världen över för att öka medvetenheten om den egna preferensen och för att träna flexibiliteten i att möta andras preferenser.

Rätt använt så ger det individen eller gruppen en konstruktiv grund att utgå ifrån vid reflektion över de egna valen.

Vi har erfarenhet av att hjälpa ledare och organisationer med:

  • Ledarutveckling såväl individuellt som i grupp
  • Skapa gott samarbetsklimat och enighet om mål och handlingsplaner
  • Sälj och kommunikationsträning
  • Talangutveckling

Vi tar avstånd från användning som utgår från att det finns profiler som är bättre än andra när det kommer till olika yrken. Det är vår övertygelse om att individen kan anpassa sig och att kompetensen inte sitter i preferensen. När vi jobbar med DiSC så gör vi det med respekt för att att individen är långt mer komplex än vad DiSC kan visa.

I allt för många grupper stagnerar diskussionsklimatet och utvecklas inte till den dynamik som krävs för att allas kompetenser ska tas tillvara. Vi upplever att DiSC är en hjälp för grupper som vill få ut mer av sitt samarbete. Vid ledningsgruppsutveckling så förlitar vi oss på metoder för effektmätning som verifierats av arbetsmiljöforskningen.

Här kan du se Per-Erik Persson dela med sig av hur han jobbar med DiSC. Filmen är från en videobaserad workshop som vi utvecklar för att möta behovet hos arbetsgrupper som vi inte hinner träffa. För mer information kontakta oss.

Behöver ni hjälp?

Vi vill lyssna till era behov.

Alla företag har olika behov så vi lovar att lyssna innan vi föreslår en insats.

Certifierade partners till