Jag vill berätta om mitt uppdrag i dag! Det var ovanligt men både viktigt och roligt.

När någon vill bygga ett hus för många människor brukar de oftast hitta en arkitekt som de litar på, och arkitekten levererar ritningarna. Arkitekten har förstås lyssnat på kundens behov och på dem som ska bo i huset, och tagit med det i sin lösning, men att fånga deras synpunkter är en process som mest försiggår i arkitektens huvud.

Open Studio arkitekter i Malmö har en annorlunda metod. De frågade sig: hur skulle vi kunna göra processen att fånga de boendes synpunkter tydligare? Hur kan vi involvera dem som ska bo i lägenheterna (eller arbeta om det gäller att bygga arbetsplatser) på ett tidigt stadium? Hur kan vi låta vårt arbete inspireras, till och med ledas, av synpunkterna från dem som ska tillbringa sin tid i huset? Hur skulle vi kunna involvera dem i vårt arbete?

Jag bara älskar den här tanken. Den är så demokratisk, inkluderande, respektfull och rolig! Pontus, deras vd, bekräftar att det finns så mycket kompetens i rummet när de bjuder in dem som ska använda huset. Han vill använda den kompetensen när ritningarna ska utformas.

Pontus och jag brukade ses på våra fikapauser när vi båda använde lokalerna i ett av Malmös startup-hus för små och medelstora företag. Det tog honom cirka två år att förstå vad det är jag gör. Så dålig är jag på att förklara! Jag tycker det är svårt att förklara vilken kunskap jag har, och därför är jag så glad att jag kan berätta den här historien för er. Pontus bestämde sig nämligen för att anlita mig för att hjälpa hans team med deras workshoppar. Det går redan väldigt bra för dem, men han var nyfiken på att se om de kunde bli ännu bättre.

Vi kom fram till att det bästa vore om jag deltog i en workshop, men först satte vi oss ner och pratade om vad de ville uppnå med workshoppen. Jag ville veta hur de definierade en lyckad workshop – vilka parametrar skulle jag fokusera på – behövde vi kanske lägga till någon?

Workshopparna är tidsbegränsade. Folk måste ta sig dit, ibland från olika platser i Sverige. Det är viktigt att deras tid respekteras, att mötet blir lyckat när det väl äger rum. Eftersom workshoppen handlar om deltagarna, inte om Pontus och hans kollegor, måste den vara väldigt engagerande och interaktiv. Engagemang är fokus i mitt arbete, så här var vi helt överens.

Med ett tydligt mål i sikte – hur skapar vi en engagerande atmosfär där deltagarna fritt kan dela med sig av sina drömmar och önskningar för hur de vill använda fastigheten – började vi granska de olika delarna i workshoppen. Jag ska inte gå in för mycket på detaljerna, men Pontus såg glädjande nog vissa möjligheter till förbättringar som skulle öka effekten av workshoppen. Han uppdaterade inbjudan och förändrade inledningen av workshoppen, ochdet gav dem en bättre start.

I dag deltog jag i workshoppen och insamlade lite mer feedback. I kväll ska jag färdigställa rapporten och ge Pontus detaljerad information av vad jag sett samt förslag till möjliga förändringar.

I mitt arbete med Pontus har jag använt min erfarenhet som facilitator. Om du är som jag var för sju år sedan säger du: facili – va? Jag hade inte en susning om vad ordet betydde när min dåvarande chef bad mig lära ut det. Det visade sig betyda att göra något lätt. Som till exempel att göra en workshop lätt att följa. Det kan betyda att göra det lätt att bli engagerad i ett möte. Eftersom jag ofta arbetar med team och dynamiken i team, har jag tänkt mycket på hur man skapar ett inkluderande klimat som verkligen sätter i gång engagemanget. Så även om jag aldrig hörde ordet när jag växte upp eller funderade över det, så förstod jag att jag hade använt det i många år.

Jag har nämligen varit involverad i olika föreningar i mer än 30 år, i olika roller. I föreningar kan man inte betala folk för att komma på möten. De kommer frivilligt om det känns meningsfullt för dem. Därför måste mötena vara otroligt bra. Vi måste prata med varandra på ett respektfullt sätt, annars går folk. Den erfarenheten har format mig, och hjälpt mig att kunna leverera värdefull kunskap och erfarenhet till företag i dag. I dag börjar företag bli medvetna om att även om de betalar ut lön får de inte alltid tillbaka engagemang. Det är också hård konkurrens om kvalificerad arbetskraft, vilket innebär att om den interna kulturen i ditt företag inte är engagerande kommer folk att sluta.

Jag är tacksam för känslan att jag har något jag kan bidra med, och ser verkligen fram emot att träffa Pontus i morgon och dela mina tankar med honom. När jag var aktiv i olika utbildnings- och idrottsföreningar hade jag inte en aning om att jag skulle komma att använda den kunskapen i mitt arbete. Det är kanske därför som jag har så svårt att förklara vad det är jag gör och hur jag kan bidra?