När du kan bygga goda relationer med vem som helst kommer ditt liv att förändras! Om du kan kommunicera mer effektivt öppnas vägen för nya möjligheter, och andra knyter an till dig. Goda relationer är motsatsen till konflikt. Tänk på det: ett mer konfliktfritt liv genom goda relationer. Här är mina fyra bästa tips för att lyckas bygga goda relationer.

Tips 1
Anpassa ditt röstläge och hur fort du pratar till den du samtalar med – försök matcha den andra. Om det skiljer sig mycket från ditt sätt att prata kan du ändå göra en liten förändring (tänk på Janice i Friends så vet du vad motsatsen är).

Tips 2
Lyssna; verkligen hör efter vad personen säger. Var nyfiken, försök ta reda på vad den andra fokuserar på, och varför? Fråga! Försök förstå den du pratar med. Tänk inte på vad du själv vill uttrycka, det blir tillfälle till det senare. Börja med att lyssna och gräva djupare.

Tips 3
Visa att du förstår och respekterar den andra. Gör det för att se om du har förstått personen. Det är viktigt att du lyssnat noga, både på detaljer och underliggande dimensioner, innan du går vidare.

Tips 4
Så småningom kommer personen att vända sin uppmärksamhet till dig och då kan du säga något som du uppriktigt kunde relatera till när du lyssnade. Det gör att din berättelse kopplas till vad den andra personen sa. Ha inte för bråttom med att berätta din historia. Ja, de är intresserade, men bryt inte den goda relationen genom att fokusera på dig själv. Visa hur den andras historia kan hjälpa dig.

Det viktigaste
Om du lär dig behärska de här olika stegen kan jag garantera att du kommer att känna större samhörighet med andra, och de med dig. Men kom ihåg att inget av detta betyder något om du inte är ärlig och uppriktig. Visst, det finns människor som kan agera enligt mina tips utan att vara autentiska, men varför skulle du bli en av dem? Om du lyckas lura någon kommer du bara att känna tomhet – eller stolthet, och då borde du oroa dig för din mentala hälsa.