Tjänster

Teamutveckling

Vi ger er verktygen och följer er tills ni är ett hållbart team som tar ansvar tillsammans.

För att grupper och företag ska dra åt samma håll krävs gemensamma mål. Och för att säkerställa progress krävs uppföljning.

​Det är enkelt i teorin men har visat sig svårare i praktiken. Vår affärsmodell bygger på att ni verkligen lyckas, det tycker vi är schysstare.

Ledarutveckling

Alla företag behöver individer som är beredda att ta ansvar; individer som är beredda att växa så att också företaget kan växa och hjälpa fler.

Vi bygger våra program på modeller som är förankrade i hur hjärnan fungerar, det gör oss annorlunda. Vilka beteenden kräver era strategier? Har era ledare förstått era ambitioner?

Strategi-implementering

Om strategiimplementering vore enkelt så skulle fler lyckas. Vi är en partner som tror på tydlighet och uppföljning, uppföljning och uppföljning.

​Vi är gärna med i ett tidigt stadium för att kunna stötta era strategiska genomföranden.

​De flesta strategiimplementeringar misslyckas. Med oss som partner tappas inga bollar, vi stöttar där det behövs och ser till att fokus läggs på rätt saker. Hör av er till oss när ni vill lyckas.

DiSC-profil

Lär dig mer om dina bakomliggande personlighetsdrag. Med ökad förståelse kommer ökad effektivitet.Här kan du se Per-Erik Persson dela med sig av hur han jobbar med DiSC.

DiSC är ett populärt verktyg eftersom det hjälper individer och grupper att ta upp det som ofta är svårt att prata om, nämligen vad som skiljer oss åt.

​Genom att bli medveten om sina preferenser blir det lättare att leda sig själv och anpassa sig till andra. Vi ser DiSC som en genväg till att förstå sig själv och därigenom kunna anpassa sitt beteende utifrån önskade resultat. Läs mer…

Coachning

Har du svårt att få överblick över din situation eller behöver nya perspektiv? Vi vet att det är lätt att köra runt i samma hjulspår, vi hjälper dig att hitta nya vägar.

​Coachning kan exempelvis användas som ett extra stöd till nya chefer eller personer som har det kämpigt.

​Vi tror på individens kraft att genom medvetenhet förändra sitt beteende. Vi har individuella lösningar med fokus på att skapa resultat på arbetsplatsen.

Behöver ni hjälp?

Vi vill lyssna till era behov.

Alla företag har olika behov så vi lovar att lyssna innan vi föreslår en insats.

Certifierade partners till