I dag är det Conflict Resolution Day, en dag för att stanna och reflektera över hur vi tar itu med konflikter, stora som små.

Jag ser konflikter som något som alltid kommer att uppstå. Konflikter ger mig faktiskt energi. Jag vet att det inte gäller alla, och det stämmer inte ens alltid för mig, men i allmänhet stämmer det. Genom fantastisk coachning har jag kunnat se varför konflikter sker, så varje gång jag ser konflikter ser jag ambitioner. Inga konflikter betyder inga ambitioner, och jag vill i varje fall inte ingå i ett team eller företag som inte har ambitioner (om du saknar ambitioner, titta på FN:s mål för hållbar utveckling och bli inspirerad).

Det finns olika vägar att hantera konflikter, och du behöver känna till alla. Jag tror personligen att den bästa övningen är att låta konflikter ske och sedan träna på konstruktiv konfliktlösning. Men för det mesta är det väl så, och rätta mig gärna om jag har fel, att vi (i alla fall i Sverige) undviker konfrontationer. Och det är inte bra, för vi får inte uppleva fördelarna om vi inte engagerar oss fullt ut. Vad tycker du?