Videoklipp

Hur och varför vi arbetar med att utbilda anställda

Vi vet att verklig förändring kräver att du är aktiv själv, deltar och engagerar dig. Det är därför vi arbetar med att designa upplevelser, för att du ska få en känsla för hur du kommer att fungera med de nya kunskaper och färdigheter som du själv valt att lära dig. Sen hjälper vi dig formulera vilka förändringar som behöver göras för att kunna förändra, och vi följer upp och hjälper dig hålla den önskade kursen.

Beteende och resultat

DiSC – Per-Erik använder DiSC-verktyget för att öppna för diskussioner om våra skillnader. Vi pratar gärna om mångfald men i verkligheten har vi ofta problem med att släppa fram och acceptera uttryck för mångfald. DiSC kan användas på många sätt, en del är mer effektiva än andra. Vi anser att DiSC bör användas för att bättre förstå hur viktigt det är att kunna anpassa sig och hitta nya sätt att uttrycka sig som gör att människor kan visa sitt rätta jag.

Team Up or Die out!

Anställda lämnar fantastiska företag om gruppdynamiken inte är bra. Att få grupper att samarbeta och hjälpa varandra är ett måste för alla verksamheter. Fokuserar ni tillräckligt på hur era grupper mår? Om ni inte är säkra på det så låt oss hjälpa er. Vi utvecklar grupper till högpresterande team!

Förändra sin arbetsplatskultur?

Människor är varken robotar eller blommor, men ändå verkar vi trivas olika bra i olika miljöer – varför är det så? Hur kan du som företagsledare förstå kulturbegreppet och hur kan ledare stötta andra i stället för att kontrollera dem, och på det sättet skapa en blomstrande kultur där vi människor öppnar oss och växer – som blommor?

Behöver ni hjälp?

Vi vill lyssna till era behov.

Alla företag har olika behov så vi lovar att lyssna innan vi föreslår en insats.

Certifierade partners till